COVID-19
RO EN

Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată

Recent, pe site-ul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, a fost lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/200, cu modificările ulterioare (“Proiectul de Ordonanță”).

Care este scopul Proiectului de Ordonanță

Conform notei de fundamentare, scopul principal este de facilitare a procesului de compensare, prin trecerea la un sistem online de generare și gestionare a circuitelor de compensare.

Ce modificări aduce Proiectul de Ordonanță?

Principalele modificări aduse prin Proiectul de Ordonanță, vizează următoarele:

  • Persoanele juridice vor întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile. Acest termen se stabilește fie de la de la data emiterii facturilor, fie de la scadență (dacă aceasta este clar specificată). Această situație se va actualiza în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite. Situația va trebui să includă, pe lângă informațiile solicitate si anterior (i.e. denumire, sediul social, numărul, data si valoarea facturilor restante) și informații privind scadenta și soldul facturii ce urmează să fie plătită/încasată. Situația se va depune electronic, la o adresă de internet specificată, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor nerambursate la scadență.
  • Personalul din cadrul Serviciului de Compensare, este obligat să asigure păstrarea, depozitarea si utilizarea informațiilor  datelor și situațiilor comunicate de agenții economici. Cu toate acestea, datele generate/prelucrate în cadrul procedurilor de compensare pot fi puse la dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată și organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale, în scopul utilizării lor în cadrul activităților de prevenire, de combatere, de cercetare, de descoperire și de urmărire penală. Precizăm că, Serviciului de Compensare, este o structură organizatorică din cadrul Sucursalei București a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie, instituție publică subordonată Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. Sucursala din București a acestui centru de pregătire este în fapt continuatorul activităților fostului Institut de Management și Informatică (IMI).
  • În cadrul contravențiilor vor fi incluse și cazurile în care situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile nu este actualizată în termenul prevăzut în proiect. Se menționează de asemenea că nerespectarea prevederilor privind asigurarea protecției și confidențialității datelor, informațiilor și situațiilor comunicate se verifică și sancționează de către ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției Române sau ai Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF.
  • Ordinele de compensare sunt numerotate unic, evidența acestora fiind în competența Serviciului de Compensare, în colaborare cu Compania Naționala "Imprimeria Naționala" S.A..

Se precizează totodată că odată aprobat Proiectul de Ordonanță, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare, Guvernul va adopta hotărâri de modificare a reglementărilor în vigoare privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență și Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadență.

Care este potențialul impact al acestui proiect de ordonanță?

În primul rând, pare să se confirme faptul că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (OUG 77/1999) este încă aplicabilă. A subzistat până acum un dubiu cu privire la căderea în desuetudine a acestei ordonanțe, având în vedere că a fost emisă în contextul blocajului financiar existent în economia românească în perioada de la sfârșitul anilor 90 și nu s-ar mai justifica în contextul realităților economice de astăzi. Prin urmare, compensarea creanțelor și datoriilor reciproce, se face prin utilizarea ordinelor de compensare, care reprezintă documentul justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanțelor și a datoriilor care au făcut obiectul compensării.

Deși conform notei de fundamentare a Proiectului de Ordonanța, utilitatea sistemului de compensări a fost sesizată atunci când într-un circuit de compensare participă trei sau mai mulți agenți economici, Proiectului de Ordonanță nu face nicio limitare în acest sens, prin urmare, aceasta se aplică pentru orice compensări între două sau mai multe persoane juridice române.

Mai mult decât atât, din coroborarea prevederilor legislative existente, în cazul în care persoanele juridice romane doresc sa intre în sistemul de compensare, trebuie să comunice facturile respective (indiferent daca acestea sunt mai noi de 30 de zile și indiferent de sumă) către Serviciul de Compensare.

Articol scris de Adriana Stoian și Luciana Tache. 

Descarcă articolul în format pdf.