Procedura propusă recent pentru recepția la terminarea lucrărilor – aspecte esențiale

Ministerul pentru Dezvoltarea Regională și Administrație Publică a publicat proiectul unui nou Regulament privind recepția construcțiilor  (i.e., acceptarea la finalizarea lucrărilor) (“Proiectul de Regulament de Recepție”) care, dacă va fi aprobat, va înlocui prezentul Regulament de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 273/1994, așa cum a fost modificată ulterior ( “Regulamentul de Recepție în Vigoare”).

Mai jos, veți putea regăsi un rezumat comparativ evidențiind principalele modificări aduse de către Proiectul de Regulament de Recepție în contrast cu Regulamentul de Recepție în Vigoare.

Desigur, nu există nicio certitudine că aceasta va fi forma finală a regulamentului ulterior aprobării, dar oferă o perspectivă asupra intențiilor legiuitorului. Perioada publică de consultare pentru acest proiect de regulament a expirat  și este neclar când sau dacă acesta va fi aprobat de către Guvern.

Cu toate acestea, conform  Legii nr. 177/2015 (care modifică Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții) astfel cum a fost modificată ulterior prin  Legea nr. 163/2016, Guvernul ar trebui să revizuiască și să actualizeze corespunzător Regulamentul de Recepție Curent în maxim un an și cinci luni de la intrarea în vigoare a legii menționate anterior, respectiv până la 31 ianuarie 2017.

Citește aspectele esențiale în format pdf.

Articol scris de Cosmin Stăvaru și Luciana Tache.