COVID-19
RO EN

Noi reglementări privind comercializarea alimentelor

La data de 15 iulie 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial mult discutata modificare a Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (“Legea nr. 321/2009”), modificare care se regăsește în Legea nr. 150/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 (“Legea nr. 150/2016”). Această modificare își propune, printre altele, astfel cum vom expune în continuare, să stimuleze creșterea cererii de produse alimentare de origine românească.

Ce s-a modificat?

Mai multe produse românești la raft

Comercianții autorizați să comercializeze produse alimentare, a căror cifră de afaceri anuală netă sau active totale sunt de până la 2 milioane de euro echivalent lei, au obligația ca pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produse lactate și de panificație, să achiziționeze din lanțul alimentar scurt produse în procent de cel puțin 51% din volumul de marfă de raft corespunzător fiecărei categorii. Prin “lanț alimentar scurt” se înțelege acel “lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare și dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumatori”.

Mai mult, comercianții sunt obligați să acorde spații distincte de expunere și vânzare pentru produsele românești și să organizez evenimente de promovare și vânzare a produselor alimentare românești.

Noi reguli privind etichetarea produselor din carne

Eticheta pentru carnea comercializată în România va cuprinde mențiuni privind locația din care provine animalul, țara unde a fost născut, țara unde a fost crescut, țara unde a fost sacrificat și țara unde a fost tranșat. De asemenea, pentru produsele din carne, este obligatoriu ca eticheta să menționeze procentul de carne provenit din România (i.e. provenit de la animale crescute în fermele din Romania).

În plus, comercianții sunt obligați să afișeze la loc vizibil sintagma “carne românească” pentru carnea comercializată direct către consumatorul final.

Noi reglementări privind relația dintre comercianți și furnizori

Ca element de noutate, Legea nr. 150/2016 aduce următoarele modificări:

  • se interzice oricărui comerciant să solicite facturarea/refacturarea și să încaseze de la furnizori taxe și servicii;
  • refuzul recepției mărfii se face în momentul livrării, în caz contrar marfa se consideră acceptată;
  • în situația în care părțile convin ca recepția să fie făcută ulterior, documentul de recepție va fi transmis furnizorului în termen de maximum 24 de ore de la punerea la dispoziție a mărfii, cu excepția produselor alimentare proaspete a căror recepție se face la livrare;
  • termenul de plată către furnizor nu poate depăși 30 de zile calendaristice, cu excepția produselor alimentare proaspete pentru care termenul de plată nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.

Reglementarea definiției „prețului de vânzare către consumator”

Legea nr. 150/2016 definește “prețul de vânzare către consumator” ca fiind „prețul de achiziție majorat cu adaosul comercial”. Nicio altă referire nu mai este făcută însă pe parcursul legii la acest preț.

Pe de altă parte, “prețul de achiziție al produsului alimentar”, este definit ca fiind „prețul de cumpărare negociat între comerciant și furnizor”. Spre deosebire de forma veche a legii nu se mai includ in acest preț taxele de import și alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport, manipulare și alte cheltuieli ce pot fi direct atribuibile achiziție bunurilor, elemente care sunt însă incluse în costul de achiziție conform prevederilor contabile general aplicabile. Există, așadar, o aparentă discrepanță legislativă, ceea ce ar putea genera  anumite crea dificultăți cu ocazia controalelor având ca obiect respectarea prevederilor Legii nr. 150/2016 care vor fi efectuate de organele de control abilitate. 

Ce sancțiuni atrage nerespectarea noile reglemantări?

Legea nr. 150/2016 prevede amenzi contravenționale în cuantum de până la 150.000 lei, iar pentru nerespectarea anumitor prevederi privind relația dintre comerciant și furnizor putând atrage inclusiv suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă de până la 6 luni.

Când intră în vigoare aceste modificări?

Prevederile privind procentul de 51% din volumul de marfă să provină din lanțul scurt vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării Legii nr. 150/2016 în Monitorul Oficial, respectiv la 15 decembrie 2016.

Prevederile privind etichetarea produselor din carne vor intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data la care Comisia Europeana comunică decizia sa cu privire la luarea unor astfel de măsuri.

Celelalte prevederi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Care este posibilul impact?

Aceasta modificare a generat o reacție din partea Consiliului Concurenței, care, în punctul de vedere exprimat cu privire la această modificare a Legii nr. 321/2009, a atras atenția asupra posibilelor discriminări pe care le-ar genera prin aducerea de “avantaje economice pentru producătorii naționali”.

Consiliul Concurenței consideră astfel că “intervenția statului în activitatea întreprinderilor private, prin impunerea unei obligații de vânzare a unui volum minim de produse provenite din producția națională ar putea conduce la disfuncționalități în aprovizionare, ofertă redusă de produse, lipsa unor produse din cauza caracterului sezonier”. De asemenea, s-a ridicat și problema unei posibile încălcări a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene “în conformitate cu care piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată”.

Pe de altă parte, separat de cele de mai sus, modificarea definițiilor prețurilor, precum și modificările privind interdicțiile de recuperare de către comercianți a  taxelor impuse și a serviciilor prestate de aceștia, privind termenul de recepție a mărfurilor, precum si a termenelor de plată, este foarte posibil să atragă renegocierea contractelor comerciale, cu consecințe corespunzătoare din punct de vedere operațional, financiar, fiscal și contabil pentru părțile implicate. 

Articol scris de Cosmin Stăvaru, Adriana Stoian și Luciana Tache. 

Descarcă articolul în format pdf