Modificări și completări aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

La data de 18 iulie 2018 a fost adoptată Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018  privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Legea nr. 185/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 23 iulie 2018 intrând în vigoare de la data de 26 iulie 2018. Modificările și completările principale aduse sunt prezentate pe larg aici