Modificarea Legii 227/2015 privind codul fiscal precum și al unor reglementări privind disciplina financiară

În Monitorul Oficial 488/30 iunie 2016 a fost publicată Ordonanța de urgență 32/2016 pentru completarea Legii 227/2015 privind codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale („OUG 32/2016”). 

Principalele modificări aduse Legii 227/2015 privind codul fiscal, vizează:

1. Scutirea, începând cu veniturile aferente lunii august 2016, de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute din activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică. Condițiile pentru a putea beneficia de această facilitate vor fi stabilite printr-un  ordin ce va fi emis în comun al Ministrului Educației Naționale, Ministrului Economiei și Comerțului, Ministrului Finanțelor Publice , Ministrului Muncii, Familiei și Protecției sociale și al Ministrului Agriculturii. Scutirea se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august 2016.

2. Scutirea de impozit pe venit din  transferul dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare din patrimoniul personal ca urmare a aplicării Legii 77/2016 privind darea în plată.  Aceasta scutire intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Pot beneficia de această scutire atât debitorul cât și codebitorii, coplătitorii, garanții personali sau ipotecari, dacă, în cadrul procesului de dare în plată se transfera dreptul de proprietate imobiliara din patrimoniul acestora. De asemenea, pot beneficia de această scutire, persoanele fizice care au efectuat deja darea în plată până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgentă.

Persoanele fizice pot beneficia de scutire doar pentru prima operațiune de dare în plată, așa cum va rezulta din Registrul național notarial de evidentă a actelor de dare în plată („RNNEADP”). Acest registru se înființează la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici și va fi administrat de Centrul Național de Administrarea a Registrelor Notariale („CNARN”).

Impozitul datorat la data intrării în vigoare a OUG 32/2016 și achitat, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței  și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, se restituie la cererea persoanei fizice.

OUG 32/206 include totodată și procedura prin care se va solicita această scutire de impozit pe venit din  transferul dreptului de proprietate.

3. Veniturile obținute de operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor pentru producerea de statistici oficiale, altele decât cele obținute în baza unui contract de muncă sau unui raport de serviciu,  sunt venituri din alte surse, fiind subiect de impozit pe venit si contribuții sociale în mod corespunzător. Aceste prevederi intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

4. Reducerea, începând cu 1 august 2016, a cotei de TVA la 9% pentru livrări de îngrășăminte și pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru servicii agricole, conform unui ordin ce va fi emis in comun de Ministrului Finanțelor Publice și al  Ministrului Agriculturii .

Principalele modificări aduse reglementărilor financiar – fiscale, care intra în vigoare începând cu data de 1 august 2016,  vizează modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăti în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, după cum urmează:

1. Organizatorii de nunti și botezuri care efectuează încasări în numerar de la persoane fizice pentru servicii legate de astfel de evenimente, pot solicita organului fiscal central modificarea plafonului de 10.000 lei/zi pentru operațiunile de încasare numerar. Decizia cu privire la noul plafon se va face de către organul fiscal,  în baza informațiilor furnizate de acești organizatori din care să rezulte că depășesc acest plafon.

2. Plafoanele limită pentru tranzacții în numerar nu se plica pentru retragerile de numerar din conturi deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată pentru plata salariilor/altor drepturi de personal și pentru alte operațiuni de plăți efectuate către persoanele fizice.

Articol scris de Adriana Stoian.

Descarcă articolul în format pdf.