Modificarea formularului 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”

În Monitorul Oficial 533/ 15 iulie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea inteției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”. 

Principalele modificări vizează:

1.Depunerea formularului de către persoanele impozabile deja înregistrate în scopuri de TVA se va face la solicitarea organelor fiscale, în situația în care acestea prezintă risc fiscal (și nu pentru cazuri precum schimbarea administratorilor și/sau asociaților, schimbarea sediului social, cum era prevăzut);

  Precizăm că formularul se utilizează de către societățile înființate conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în cazul în care acestea solicită înregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a depășirii  plafonului de scutire, a înregistrării opțiune sau ca urmare a anularii înregistrării în scopuri de TVA.

2.Modificarea formularului 088 prin reducerea numărului de întrebări/solicitări de informații la 12 ( fată de 20 cat era prevăzut), prin:
a.Eliminarea solicitării informațiilor privind:
 • Calitatea de asociat și/sau administrator la persoane impozabile care au obligații fiscale restante;
 • Faptele de natură contravențională înscrise în cazierul fiscal al asociații și/sau administratorii sau al persoanelor impozabile la care aceștia mai dețin calitatea de asociat și/sau administrator;
 • Persoanele care pot furniza relații despre administratorii persoanei impozabile;
 • Indicatorii realizați de asociați și administratori, persoane juridice;
b.Introducerea unor solicitări noi de informații privind:
 • Investițiile care urmează a se efectua;
 • Tipul activelor deținute;
 • Achiziții și livrări intracomunitare și operațiuni de import si export, în anumite cazuri.
c.Reorganizarea unor informații care se solicitau și anterior privind:
 • Activitățile desfășurate la sediul social/sedii secundare sau la alte adrese;
 • Veniturile realizate de asociați și administratori vor trebui prezentate pe tranșe de venit, furnizând însă și datele de identificare ale plătitorului de venituri și țara din care au fost obținute;
d.Menținerea solicitărilor de informații privind:
 • Calitatea de asociați și/sau administratori în cadrul altor persoane impozabile sau dacă aceștia au fost/sunt titulari ai unor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, respectiv membri ai unor întreprinderi familiale;
 • Tipul de viză pentru administratorii cetățeni non-UE;
 • Coturi bancare și beneficiarii reali;
 • Modul de conducere al contabilității si de depunere al declarațiilor;
 • Numărul contractelor individuale de munca încheiate;
 • Studiile/profesiile/ocupațiile avute de administratori, persoane fizice.
e.Reducerea numărului de documente care se vor depune împreună cu formularul. Astfel se vor anexa:
 • Documente care să justifice tipul activităților desfășurate în afara sediului social/profesional și al sediilor secundare;
 • Documente care să ateste tipul de viză și scopul șederii în România pentru cetățenii non-UE care dețin calitatea de administrator;
 • Copia contractului de prestări de servicii de contabilitate în cazul persoanelor impozabile a căror contabilitate este condusă pe bază de contracte de prestări servicii;
 • Copia contractului de prestări servicii pentru punerea la dispoziție de personal, dacă este cazul.

Cu toate acestea, în vederea clarificării intenției și capacității de a desfășura activități economice, autoritățile fiscale pot solicita prezentarea unor documente suplimentare față de cele solicitate prin formularul 088. Mai mult, în cazul în care aceste documente suplimentare sunt emise de autorități străine, ele trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare sau să aibă aplicată apostila.

Modificările intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Articol scris de Adriana Stoian

Descarcă articolul în format pdf.