Lobby-ul în România: încotro?

Bulboacă & Asociații a organizat în data de 2 noiembrie 2017 dezbaterea cu tema "Lobby-ul în România: încotro?". Tema și scopul acestui eveniment a fost acela de a pune în dialog, într-o dezbatere interactivă, actori de seamă din procesul activității de influențare a deciziei publice și de a oferi noi abordări în ceea ce privește desfășurarea optimă a activității de lobby, în acord cu politicile și bunele practici europene.

Lectorii invitați - Cristian Pârvan - Secretar General al AOAR - Asociația Oamenilor de Afaceri din România,  Joshua Burke - atașat comercial al Ambasadei SUA în București, Laura Florea - Președinta Asociației Registrul Român de Lobby și Mădălina Afrăsinie - Judecător, Președinta Secției a VI-a Civilă din cadrul Tribunalului București - și-au expus punctul de vedere cu privire la modalitatea de influențare a procesului decizional al autorităților publice într-o manieră obiectiv justificată.

Lectorii au subliniat totodată că orice activitate de lobby trebuie să respecte un set de reguli minimale pentru a nu deveni împovărătoare pentru decidenți și a nu conduce la distorsionarea democrației. În plus, au subliniat importanța diferențierii clare între lobby / advocacy vs. traficul de influență.

Exemplele de bune practici expuse de către vorbitori, precum și întrebările ridicate de audiență au transformat evenimentul într-o dezbatere interactivă în cadrul căreia reprezentanții câtorva dintre cele mai importante companii din România, profesioniști care activează în domeniul de lobby, antreprenori, precum experți în relații publice și-au împărtășit experiențele și opiniile cu privire la acest subiect.