Calificarea contractului încheiat între o societate și directorul acesteia - în lumina jurisprudenței CJUE

La data de 11 aprilie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în Cauza C-603/17, Peter Bosworth și Colin Hurley împotriva Arcadia Petroleum Limited și alții, având ca obiect o cerere de decizie preliminară privind interpretarea dispozițiilor titlului II secțiunea 5 (articolele 18-21) din Convenția privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (denumită în continuare „Convenția de la Lugano II”).

Hotărârea statuează că un contract încheiat între o societate și directorul acesteia nu poate fi calificat drept „contract individual de muncă”, atunci când persoana respectivă este în măsură să decidă sau decide efectiv termenii contractului menționat și dispune de o putere autonomă de control al administrării cotidiene a afacerilor societății amintite, precum și al exercitării propriilor sale atribuții.

Vă invităm să citiți aici materialul detaliat.