Asistată de echipa de avocați Bulboacă & Asociații, EximBank cumpără Banca Românească

Casa de avocatură Bulboacă & Asociații a asistat Banca de Export Import a României EximBank S.A. în achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de grupul National Bank of Greece în cadrul Băncii Românești S.A. Ca urmare a tranzacției, EximBank devine acționar majoritar al Băncii Românești, deținând 99.28% din capitalul social al acesteia.

Echipa Bulboacă & Asociații a acordat asistență juridică pe parcursul tuturor etapelor procesului de achiziție, de la asistență în etapa preliminară și cea finală de ofertare și desfășurarea unui audit juridic cu privire la Banca Românească S.A., până la asistență în negocierea și semnarea documentelor de tranzacție din perspectiva implicațiilor pe care le poate avea conformitatea cu legile românești. Pe parcursul întregului proces de achiziție, avocații Bulboacă & Asociații au colaborat cu avocații de la Linklaters în ceea ce privește elaborarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni și a documentelor de tranzacție auxiliare, Linklaters asigurând consultanță în ceea ce privește legile Regatului Unit al Marii Britanii.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea Băncii Naționale a României, precum și a Consiliului Concurenței.

EximBank este o bancă deținută majoritar de Ministerul Finanțelor (95%), care acționează atât ca o bancă comercială, cât și ca agent al statului, prin distribuirea în mediul de afaceri românesc a fondurilor alocate de la bugetul de stat. Banca Românească este o bancă comercială universală ce operează în prezent o rețea națională de aproximativ 100 de sucursale și care asigură o gamă largă de produse şi servicii atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii. Grupul National Bank of Greece este cel mai vechi şi cel mai mare grup financiar din Grecia, fiind deținător al pachetului majoritar de acțiuni în Banca Românească din 2003.