COVID-19
RO EN

Moștenirea noastră

„…Dar unde manifestările creatoare ale unei națiuni sunt mai evidente și formează nu numai un element de bună stare și de forță luptătoare, dar și de înălțare și strălucire ca valoare omenească, este în domeniul spiritului.

Nicio altă creație omenească nu echivalează ca preț și frumusețe creațiile spirituale, printre care socotim valorile culturale, care alcătuiesc: religia, arta, știința și filosofia.

De aceea nicio națiune nu poate renunța la aceste creații și la dreptul de a se manifesta liber și original în domeniul lor.

Rodul cel mai înalt al unei națiuni și justificarea cea mai nediscutabilă a existenței ei pe lume sunt valorile spirituale.

(„Dimitrie Gusti, Cunoaștere și Acțiune în Serviciul Națiunii", 1939)

Pentru a susține cele de mai sus, noi am creat

https://matricea.ro/