Piață de Capital

Experiența Firmei noastre în acest sector acoperă servicii juridice acordate finanțatorilor, debitorilor, emitenților și altor categorii de clienți internaționali sau locali cu privire la diverse aspecte legate de piața de capital și servicii financiare.

Echipa noastră acordă frecvent consultanță privind finanțarea, datorii și capital, produse structurate, instrumente financiare derivate precum și cu privire la aspecte de reglementare în domeniul serviciilor financiare și al pieței de capital.

Tranzacții semnificative:


  • Reprezentarea cu succes a Romgaz S.A. având calitate de emitent, la lansarea unei oferte publice inițiale de către Ministerul Economiei, reprezentat prin Departamentul pentru energie, având ca obiect un pachet de 15% din acțiunile Romgaz, acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București, precum și asistență juridică cu privire la listarea simultană a unor certificate de depozit de acțiuni (GDR) cu privire la aceste acțiuni pe Bursa din Londra. Este cea mai mare ofertă publică inițială realizată pe teritoriul României și prima privatizare în România care include emisiunea de GDR tranzacționate pe Bursa de la Londra, un moment istoric important atât pentru statul român cât și pentru Romgaz. În cadrul acestei oferte publice inițiale, România a obținut suma de aproximativ 1,7 miliarde RON (390 milioane EUR);
  • Asistență acordată Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de emitent, cu privire la lansarea unei oferte publice inițiale având ca obiect un pachet de 12% din acțiunile SCE Oltenia spre a fi tranzacționate la Bursa de Valori București;
  • Reprezentarea cu succes a Statului Român, în calitate de emitent, cu privire la emisiunea de către acesta de Euroobligațiuni în valoare de 1 miliard EUR (2010) și 750 milioane EUR (2008) – prima emisiune suverană de astfel de instrumente de împrumut, de succes, pe piața internațională de capital din 2002 până în prezent;
  • Asistență acordată unei companii globale de management al activelor cu privire la crearea strategiei de management către Fondul Proprietatea, un fond român cu o valoare estimată a activelor de 4 miliarde EUR;
  • Asistență acordată unei corporații americane multinaționale specializată în servicii bancare și financiare cu privire la un program de emisiune a unor instrumente de credit cu maturitate pe termen mediu de către filiala unui important grup bancar grec (7,5 miliarde USD);
  • Asistență acordată unui grup internațional de servicii financiare și unei companii de servicii bancare și financiare multinaționale britanice cu privire la instrumente cu randament ridicat cu o valoare de peste 240 milioane EUR.