COVID-19
RO EN

Dreptul Muncii

Firma noastră acordă consultanță fiabilă clienților cu privire la toate aspectele tranzacționale și contencioase referitoare la relația angajator-angajat, inclusiv cu privire la restructurarea drepturilor angajaților (transferuri, concediere colectivă, externalizare), transferul de întreprinderi, negocieri cu sindicatele, redactarea și negocierea contractelor colective și individuale de muncă, beneficii, rezilierea contractelor, revizuirea conformității practicilor și regulamentelor etc.

Tranzacții semnificative:


  • Asistență acordată unei importante companii internaționale de produse alimentare cu privire la primul transfer de întreprinderi implementat în România în baza Directivei privind transferul de întreprinderi, ca parte a unui proiect de reorganizare complex;
  • Asistență acordată unei importante companii de consultanță și construcții cu privire la aspectele legate de dreptul muncii în contextul vânzării filialei sale din România și a celor douăsprezece companii afiliate;
  • Asistență acordată uneia dintre cele mai mari companii internaționale de prelucrare a lemnului cu privire la aspecte uzuale de dreptul muncii, inclusiv clauze de neconcurență incluse în contractele de muncă, regulamentul de ordine interioară și politicile aplicabile la nivelul societății, procedurile de delegare și detașare reglementate în conformitate cu legea română, detașare în alte state și rezilierea contractelor de muncă;
  • Asistență acordată uneia dintre cele mai importante companii active pe piața bunurilor de larg consum din România cu privire la relațiile de muncă, precum și cu privire la aspecte juridice legate de concediere, inclusiv diverse aspecte normative privind activitățile de zi cu zi ale companiei;
  • Asistență acordată unui important producător auto suedez cu privire la un raport de analiză de tip „due diligence” privind aspecte cheie în domeniul muncii;
  • Asistență acordată unuia dintre cei mai mari furnizori de servicii de externalizare și software din India și lider în tehnologia metalelor ușoare, construcții și producție privind transferul unei întreprinderi în România, ca parte a unui proces de transfer și restructurare în mai multe jurisdicții.