Mult așteptata ordonanță de urgență privind privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori,  a fost adoptată de către Guvernul României in sedinta din 26 martie. Măsurile anticipează că DOAR anumite IMM-urise vor confrunta cu o lipsă severă de lichiditate,  precum si persoanele fizice, ce vor fi afectate prin diminuarea veniturilor. Analiza de mai jos este facuta pe baza textului ordonantei precum circula in presa, aceasta nefiind inca publicata in Monitorul Oficial.   

">
COVID-19
RO EN

Punct de vedere privind plata ratelor de credit în contextul C-19

Mult așteptata Ordonanță de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (“OUG”), a fost adoptată de către Guvernul României în ședința din 26 martie și publicată în data de 30 martie. Măsurile anticipează că operatorii economici se vor confrunta cu o lipsă severă de lichiditate,  iar persoanele fizice vor fi afectate prin diminuarea veniturilor.

Forma publicată a OUG a ținut cont de o parte din criticile și așteptările exprimate în spațiul public de analiștii economici și societatea civilă, dar rămâne în actuala formă doar un prim pas, insuficient, în sensul susținerii activității operatorilor economici români.

  1. Cui se aplică?

Facilitatea se adresează: (i) persoanelor fizice care au contracte de credit de consum sau credite ipotecare, (ii) persoanelor fizice autorizate, (iii) întreprinderilor individuale, (iii) întreprinderilor familiale, (iv) profesiilor liberale, dar și (v) persoanelor juridice în general, în măsura în care îndeplinesc o serie de condiții de eligibilitate prevăzute de OUG, descrise mai jos.

OUG are în vedere contractele de credit și de leasing acordate de instituții de credit sau instituții financiare nebancare. În opinia noastră, facilitatea nu se aplică însă creditelor acordate debitorilor din România, de către instituții de credit din alte state membre UE care prestează servicii în mod direct pe teritoriul României.

  1. Condiții de eligibilitate

Pot beneficia doar debitorii persoane fizice ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19. Atragem însă atenția că ordonanța nu clarifică care sunt criteriile pentru determinarea îndeplinirii acestei condiții și anticipăm că acesta va fi un subiect de dispute în absența unor clarificări, așteptate a fi aduse prin normele de aplicare.

În schimb, în cazul debitorilor, alții decât persoanele fizice, condițiile de eligibilitate sunt specificate în mod expres, respectiv:

  • au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență; sau
  • înregistrează diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, și obțin certificatul pentru situații de urgență emis în baza declarațiilor pe propria răspundere.

În interpretarea OUG și a condițiilor de eligibilitate trebuie însă avute în vedere îndrumările emise de Banca Națională a României în comunicatul din 24 martie 2020, din care reiese faptul că renegocierea termenilor creditului (amânarea la plată) de către instituția de credit și debitor, pe bază individuală, nelegată de situația pandemiei COVID 19, va trebui clasificată ca restructurare.

OUG prevede că facilitatea se aplică doar creditelor care: (i) încă nu au ajuns la maturitate sau nu au fost declarate scadente anticipat și (ii) în cazul în care înregistrează restanțe la credite, au efectuat plata acestora până la data solicitării suspendării obligației de plată. Deși este salutară extinderea facilității și celor cu restanțe la data instituirii stării de urgență, rămâne însă discutabil în ce măsură debitorii cu dificultăți financiare vor avea capacitatea să ramburseze restanțele existente pentru a deveni eligibili.

  1. Amânarea la plată a ratelor scadente

Măsura are în vedere amânarea la plată a ratelor scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane. Atragem atenția asupra faptului că măsura nu reprezintă o iertare de datorie, nici cu privire la dobânzi, nici cu privire la rate.

Amânarea poate fi pe o perioada de maximum 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada suspendării ratelor.

Astfel, dobânda aferentă acestor rate amânate va fi capitalizată și adăugată  la principal, urmând a fi eșalonată de-a lungul restului perioadei de creditare. Este o măsura salvatoare pe termen scurt pentru cei care nu mai au posibilitatea plății în următoarea perioadă, dar în final soluția capitalizării va însemna că aceștia vor plăti costuri totale mai mari pentru respectivul credit.

Prin excepție, în cazul creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă sumelor suspendate la plată, va fi eșalonată în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. La această creanță dobânda este 0%. Un aspect neclarificat în textul OUG este cel privind comisioanele bancare datorate și amânate. Conform OUG acestea fac obiectul suspendării la plată pe perioada amânării, dar nu fac expres obiectul adăugării în principal și calculării de dobândă pentru aceste sume.

  1. Garanția statului

Statul va garanta în proporție de 100% dobânda capitalizată aferentă ratelor amânate la plată. În forma publicată a OUG, măsura va beneficia doar creditelor ipotecare contractate de persoane fizice. Atragem însă atenția asupra faptului că sumele garantate de stat, prin scrisorile de garanție emise de F.N.G.C.I.M.M., vor deveni creanțe bugetare ale statului față de persoanele fizice beneficiare ale măsurii, urmând să fie recuperate de stat de la acestea din urmă.

  1. Cum poți beneficia?

Persoanele eligibile vor formula solicitarea în scris către bancă, urmând ca aceasta să analizeze condițiile de eligibilitate și să aprobe solicitarea în condițiile normelor de aplicare ce se vor adopta. Detalii privind aplicarea acestor prevederi sunt așteptate în normele de aplicare.

Solicitarea trebuie formulată de către debitor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG. Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.

Foarte important este faptul că solicitarea nu trebuie să ia obligatoriu forma scrisă. Aceasta poate fi formulată inclusiv pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet.

În forma publicată a OUG se aduce o clarificare importantă, în sensul că modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul are obligația de a notifica debitorului clauzele contractuale modificate.

Autoritatea Bancară Europeană a făcut apel la băncile comerciale de pe teritoriul Uniunii Europene să acționeze în interesul consumatorului, în special a celor ce întâmpină dificultăți financiare. ABE a atras atenția asupra consecințelor legale și reputaționale ale unor practici de mărire a costurilor sau perceperea unor costuri noi și a descurajat modificarea în sens negativ a scorului de credit al clienților.

Așteptăm cu interes publicarea normelor de aplicare în vederea clarificării chestiunilor practice cu care se vor confrunta potențialii beneficiari și instituțiile de credit în perioada următoare.