Prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, la data de 18 mai, a fost instituită starea de alertă pe tot teritoriul României, pentru o perioada de 30 de zile. În baza acestuia, printre altele, operatorii economici (angajatorii) sunt nevoiți să adopte anumite măsuri pentru desfășurarea activității la locul de muncă în condiții de siguranță, a fi detaliate în cuprinsul ordinelor a fi emise ulterior.

">
COVID-19
RO EN

Măsuri în domeniul muncii și protecției sociale pe durata stării de alertă

Prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, la data de 18 mai, a fost instituită starea de alertă pe tot teritoriul României, pentru o perioada de 30 de zile. În baza acestuia, printre altele, operatorii economici (angajatorii) sunt nevoiți să adopte anumite măsuri pentru desfășurarea activității la locul de muncă în condiții de siguranță, a fi detaliate în cuprinsul ordinelor a fi emise ulterior.

De asemenea, art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 stipulează că măsurile ce se vor aplica pe perioada stării de alertă vor fi adoptate prin ordine ale miniștrilor de resort, la propunerea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).

Ordinele relevante în materie sunt:

 1. Ordinul nr. 3.577/831/2020 din data de 16 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă (în continuare “Ordinul 3.577”), ordinul comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății;
 2. Ordinul nr. 874/81/2020 din data de 22 mai 2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic  și a dezinfectării mâinilor (“Ordinul 874”) care detaliază, printre altele, procedura în care se va desfășura triajul epidemiologic;
 3. Ordinul 1.731/832/2020 din data de 16 mai 2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri (în continuare “Ordinul 1.731”).

 

1. Ordinul 3.577

 

1.1. Măsuri privind reorganizarea activității și prevenirea riscurilor profesionale

Ordinul 3.577 cuprinde o listă vastă cu obligații în sarcina angajatorului, astfel încât activitatea la locul de muncă să se desfășoare în condiții de securitate și sănătate în muncă. Ordinul se aplică tuturor angajatorilor, atât celor din sectorul public, cât și celor din sectorul privat. Definiția angajatorului este dată de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv și care are responsabilitatea întreprinderii și/sau unității.

Față de obligațiile angajatorilor prevăzute în Ordinul 3.577, Ordinul prevede obligații corelative și pentru angajați de a respecta măsurile impuse, de a purta mască la locul de muncă, de a accepta verificarea temperaturii etc.

Astfel, angajatorii sunt obligați să:

 1. reinstruiască în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. – reinstruirea va fi adaptată noilor riscuri determinate de pandemie și se va desfășura în timpul programului normal de lucru;
 2. asigure instruirea corespunzătoare reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă;
 3. stabilească, în funcție de specificul fiecărei activități și de resursele disponibile, care activități pot fi continuate sau adaptate și să implementeze măsuri pentru reluarea/continuarea activității, inclusiv prin desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu;
 4. se consulte cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
 5. asigure circulația documentelor în unitate preponderent prin mijloace electronice;
 6. revizuiască planul de prevenire și protecție;
 7. revizuiască și să aducă la cunoștința angajaților instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă.

1.2. Măsuri de informare a angajaților

Angajatorii sunt obligați să:

 1. afișeze la intrarea în sediu și în locuri vizibile regulile de conduită obligatorie pentru prevenirea îmbolnăvirii pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator;
 2. informeze angajații, preponderent prin mijloace electronice, despre:
 • riscurile de infectare și răspândire a virusului;
 • măsurile și regulile care se aplică în cadrul unității;
 • regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau persoanele care au acces la locul de muncă prezintă simptome de infectare cu virusul.
 1. să informeze angajații cu precauțiuni universal valabile (distanțare socială, igiena mâinilor, igiena respirației, limitarea contactului cu alte persoane).

1.3. Măsuri de limitare a accesului persoanelor la locul de muncă

Pentru a-și îndeplini obligațiile, angajatorii trebuie să:

 1. asigure culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, astfel încât să se evite aglomerația;
 2. să limiteze accesul persoanelor în zonele comune și să asigure distanțarea socială în aceste zone;
 3. să stabilească anumite reguli astfel încât să se evite situațiile accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de persoane în incinta instituției;
 4. să aplice benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care așteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condițiile meteorologice permit, ca persoanele care așteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanță de minimum 1,5 m;
 5. acorde pauze de masă eșalonat, astfel încât să se asigure distanța de 1,5 m între persoane;

amenajeze spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere. Dacă birourile sunt apropiate, se pot monta separatoare de plastic între ele, în măsura în care este posibil;limiteze deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activități și se asigură că, în aceste situații, deplasarea se face cu respectarea unor condiții de prevenție minimale.

1.4. Măsuri de prevenire a infectării și de protecție a angajaților

Pentru a preveni infectarea cu COVID-19 a angajaților, angajatorii trebuie să:

 1. desemneze o persoană responsabilă cu verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în incinta instituției (intră aici atât personalul propriu, cât și vizitatorii);
 2. asigure triajul observațional al angajaților atât la începerea programului de lucru, dar și ori de câte ori se consideră necesar pe parcursul programului;
 3. amplaseze dozatoare cu dezinfectant la intrarea în incintă și în fiecare sector de la locul de muncă;
 4. În cazul în care persoana prezintă simptome de infectare, să interzică accesul persoanei în unitate și să întrerupă contactul angajator/angajat/altă persoană cu persoana simptomatică;
 5. dispună aerisirea birourilor cel puțin o dată pe zi;
 6. dezinfecteze, cel puțin o dată pe săptămână, balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate, alte zone intens folosite, precum și spațiile comune și spațiile de lucru;
 7. evite folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
 8. asigură grupurile sanitare, vestiarele și sălile de mese cu săpun și soluții dezinfectante;
 9. se asigure că persoanele (ex. furnizori, clienți etc) care intră în sediu respectă măsurile de protecție stabilite;
 10. asigure comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să beneficieze de măsuri preventive profilactice.

1.5. Măsuri speciale pentru persoanele suspectate/confirmate ca infectate

În cazul în care un angajat are simptome respiratorii și/sau temperatura mai mare de 37,3 grade și/sau stare generală alterată, acesta va fi imediat izolat de restul personalului și trimis la domiciliu sau la unitatea medicală, în funcție de gravitatea situației.

Măsurile ulterioare care se vor lua depind de perioada de timp care a trecut de la ultimul contact cu persoana respectivă. Dacă de la ultimul contact cu persoana respectivă au trecut mai puțin de 7 zile, se închid încăperile în care aceasta a stat mai mult de 20 min, se asigură aerisirea mecanică a camerei și se amână dezinfecția biroului pentru o perioadă de 24 ore.

În cazul în care au trecut mail mult de 7 zile de la contactul cu persoana suspectată/ confirmată cu infectare, nu se impun măsuri suplimentare de igienă sau dezinfecție.

De asemenea, în ambele cazuri, se înștiințează persoanele care au intrat în contact cu respectiva persoană pentru o perioadă mai lungă de 20 de minute, fără respectarea distanței de 1,5 m și fără mască și se izolează la domiciliu aceste persoane pentru 14 zile..

1.6. Măsuri opționale

Ordinul 3.577 instituie și anumite măsuri opționale, astfel că nu este obligatoriu să fie respectate. Spre exemplu, angajatorii pot crea anumite spații special amenajate pentru angajații dintr-o categorie vulnerabilă (suferă de afecțiuni cronice sau au peste 65 de ani). În aceeași manieră, angajatorii pot asigura echipamente individuale specifice de protecție (mască și mănuși) împotriva răspândirii virusului.

În ce privește programul de lucru, Ordinul 3.577 menționează că angajatorii pot individualiza programul de lucru al angajaților care lucrează în spații închise, astfel încât să se reducă pe cât posibil contactul dintre persoane. În cazul în care sunt mai mult de 50 de angajați, programul se poate individualiza astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal. Important de menționat este că individualizarea programului, în ambele cazuri, nu trebuie să afecteze programul normal de lucru.

 

2. Ordinul 1.731

 

Unele măsuri de protecție a angajaților au fost adoptate și prin Ordinul 1.731/832/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri care, în articolul 2, aprobă recomandările privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space).

În sarcina angajatorilor se prevede obligația de a:

 1. asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți, în același timp, în aceeași incintă;
 2. asigura triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptome de infecție;
 3. asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă, cu indicație de consultare a medicului de familie;
 4. reorganiza birourile, astfel încât să se asigure o distanță de 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate, iar pentru cele orientate față-față se vor folosi paravane care se vor dezinfecta zilnic;
 5. asigura dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea programului de lucru și, ulterior, o dată la 4 ore;
 6. organiza pauzele de masă eșalonat, astfel încât să fie respectată distanța fizică de minimum 2 m;
 7. în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

 

3. Ordinul 874

 

În privința personalului propriu, triajul se efectuează prin măsurarea temperaturii cu un termometru noncontact și prin observarea semnelor și simptomelor respiratorii. În cazul în care temperatura persoanei este mai mare de 37,3 grade, se recomandă repetarea măsurării după un repaus de 2-5 minute. Dacă se menține temperatura peste 37,3 grade și/sau persoana prezintă și alte simptome respiratorii, angajatul va fi trimis la medicul de familie pentru un consult medical. În plus, fiecare persoana cu funcție de conducere din fiecare unitate este obligată să asigure triajul observațional al angajaților din subordinea directă. Monitorizarea stării de sănătate a angajatului  va fi efectuată de medicul de medicina muncii.

În privința vizitatorilor, intrarea acestora în incintă este permisă doar dacă este necesar. La fel ca în cazul angajaților, triajul epidemiologic se va efectua prin măsurarea temperaturii cu termometru non-contact, repetitiv dacă este cazul, și prin observarea semnelor și simptomelor respiratorii. Persoana cu temperatură mai mare decât pragul indicat și/sau care prezintă și alte simptome respiratorii nu este lăsată să intre în incintă. În caz contrar, ea va intra în incintă doar însoțită de o persoană din sediu, după ce s-a înregistrat locul unde va merge.

În plus, Ordinul 874 instituie obligația angajaților de a purta masca de protecție la locul de muncă, conform instrucțiunilor generale privind igiena cuprinse în anexa ordinului. Prin anexa respectivă, se instituie în sarcina angajatorului obligația de a elabora proceduri proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei. Evaluarea riscurilor și stabilirea condițiile în care se va purta masca vor fi efectuate de medicul de medicina muncii.