Având în vedere că răspândirea virusului COVID-19 a creat circumstanțe cu impact negativ major atât asupra economiilor globale, cât și asupra economiei naționale, Guvernul României s-a aliniat practicii altor state membre ale Uniunii Europene și a adoptat o serie de măsuri, de diferite caractere, în scopul implementării unui management al consecințelor resimțite atât la nivelul mediului de afaceri cât și la nivelul contribuabililor persoane fizice. În acest sens, începând cu data de 21 martie 2020, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, potrivit căreia, printre principalele măsuri trasate de Guvern în beneficiul operatorilor economici în principal, și al micilor contribuabili în subsidiar, se regăsesc următoarele:   

">
COVID-19
RO EN

Măsuri fiscale, șomaj tehnic și creditarea firmelor

Măsuri fiscale speciale implementate la nivel național prin adoptarea O.U.G. nr. 29/2020 în contextul pandemiei COVID-19

Având în vedere că răspândirea virusului COVID-19 a creat circumstanțe cu impact negativ major atât asupra economiilor globale, cât și asupra economiei naționale, Guvernul României s-a aliniat practicii altor state membre ale Uniunii Europene și a adoptat o serie de măsuri, de diferite caractere, în scopul implementării unui management al consecințelor resimțite atât la nivelul mediului de afaceri cât și la nivelul contribuabililor persoane fizice.

În acest sens, începând cu data de 21 martie 2020, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, potrivit căreia, printre principalele măsuri trasate de Guvern în beneficiul operatorilor economici în principal, și al micilor contribuabili în subsidiar, se regăsesc următoarele:     

 1. Termenul de 31 martie pentru plata impozitului sau a taxelor pe clădiri, terenuri, mijloacele de transport, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv, termen până la care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale pentru plata cu anticipație;
 2. Calendarul obligațiilor fiscale privind termenele de depunere a declarațiilor fiscale rămâne neschimbat, prima dată pentru depunere fiind în continuare data de 25 martie 2020. Deși inițial, potrivit comunicărilor oficiale, se preconiza că termenele prevăzute de calendarul obligațiilor fiscale se vor amâna, acestea au rămas neschimbate, Ministerul de Finanțe limitându-se la a menționa pe site-ul institutiției că întârzierile în depunerea declarațiilor cauzate de situații excepționale și argumentate vor fi tratate de autorități cu deschiderea și indulgența prevăzute de lege;
 3. Începând cu data de 21 martie 2020, statul nu mai percepe temporar dobânzi și penalități de întârziere pentru plata obligațiilor fiscale bugetare. Această facilitate este menținută pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru un termen adițional de 30 de zile de la încetarea acesteia.
 4. Astfel, orice obligații fiscale care devin scadente în această perioadă pot fi amânate la plată, fără notificare la organele fiscale, până maximum 30 de zile de la încetarea stării de urgență, fără perceperea de dobânzi sau penalități de întârziere și fără a fi astfel considerate obligații fiscale restante. Ulterior perioadei anterior menționate, dobânzile și penalitățile vor curge potrivit prevederilor legale.
 5. Cu toate acestea, este de menționat că deși obligațiile de plată nu vor fi considerate obligații restante, rămâne de văzut cum acestea vor fi cuprinse într-un certificat de atestare fiscală emis de autoritățile fiscale competente. În acest sens, se recomandă ca aplicarea acestor aspecte să se verifice în viitor, mai ales în cazul organizării licitațiilor publice asupra cărora această măsură are un impact direct.
 6. În egală măsură, Guvernul suspendă temporar ori amână dispunerea popririlor pentru recuperarea creanțelor bugetare datorate la bugetul de stat de către persoanele fizice și juridice, cu excepția executărilor silite dispuse în acest sens prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Această măsură va fi menținută pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru un termen adițional de 30 de zile de la încetarea acesteia. Reamintim astfel că, în acest moment, starea de urgență este instituită până la data de 14 aprilie 2020 și poate fi prelungită prin decretul Președintelui României, cu încuviințarea Parlamentului;
 7. Se restructurează, în anumite condiții, obligațiile fiscale ale debitorilor în contextul prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. În acest sens, se prelungesc termenele în care, debitorii aflați în dificultate financiară conform criteriilor stabilite de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, trebuie să depună notificarea și solicitarea privind restructurarea obligațiilor bugetare și anularea anumitor debite accesorii. Mai exact, termenul limită pentru depunerea notificării privind intenția debitorilor de a beneficia de restructurarea obligațiilor fiscale conform O.G. nr. 6/2019 s-a extins până la data de 31 iulie 2020, în timp ce termenul limită pentru depunerea cererii de restructurare a obligațiilor fiscale conform aceleiași ordonanțe s-a extins până la data de 30 octombrie 2020;
 8. Contribuabilii care aplică sistemul de calcul si plată anticipat cu privire la impozitul pe profit, au opțiunea să aleagă pentru întreg anul 2020 calcularea impozitului pe profit, în sistem real, în baza cheltuielilor și veniturilor realizare în fiecare trimestru din anul 2020 cu ajustările fiscale de rigoare stabilite conform prevederilor Codului Fiscal;
 9. Se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, termenul de depunere la Registrul Comerțului a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Șomajul tehnic - o șansă pentru angajatori și angajați?

Varianta dezbătută in ultima vreme a somajului tehnic pare a fi o soluție la care din ce în ce mai mulți angajatori doresc să recurgă, mai ales în contextul în care statul, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se angajează să suporte indemnizațiile la care angajații sunt îndrituiți.

Regula instituită de Codul Muncii este ca aceste indemnizații sunt în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din fondul de salarii al fiecarui angajator.

Care sunt însă condițiile în care statul vine în sprijinul angajatorilor?

 1. CUANTUM – maxim 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, respectiv maxim 4.071,75 RON.
 2. PLAFON – angajatorii care își reduc activitatea (nu se aplică în caz de întrerupere) vor putea beneficia de sumele prevăzute mai sus pentru maxim 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a Ordonanței nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

CONDITII DE ELIGIBILITATE

 1. Angajatorii care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; sau
 2. Angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor – reducerea activității va fi probată printr-o declarație pe propria raspundere care să ateste că încasările pe luna anterioară depunerii declarației au fost în scădere cu cel putin 25% față de media încasărilor din lunile ianuarie – februarie 2020.

PROCEDURA

Pentru a beneficia de această indemnizație, angajatorii vor depune cererea și documentele relevante online, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, folosind formularele anexate la ordonanța enunțată mai sus. Documentele vizează plata indemnizației pentru luna anterioară, iar plata efectivă se va realiza, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de cel mult 30 zile de la depunerea documentației.

Astfel, în funcție de data efectivă a plății indemnizației de către angajator, acesta se poate confrunta cu dificultăți de natură financiară rezultând din termenul acordat pentru decontarea indemnizației de către stat.

Începând cu data de 23 martie 2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a pus la dispoziție un număr unic de apel pentru informarea cetățenilor cu privire la șomajul tehnic și adrese de email pentru transmiterea documentelor.

Măsuri de creditare a segmentului IMM

Se anticipează că efectele economice adverse, ca urmare a crizei coronavirus, vor fi resimțite în întreaga economie. Totusi, poate cel mai afectat segment va fi cel al IMM-urilor. Executivul a adoptat o serie de măsuri de susținere a economiei printre care și susținerea creditării IMM-urilor prin garanții de stat și subvenționarea dobânzii datorate în baza acestor credite.

Este vorba despre majorarea plafoanelor garanțiilor de stat în cadrul  Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, acordate de stat în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru creditele de investiții si pentru finanțarea capitalului de lucru.

Finanțările acordate segmentului IMM vor beneficia de:

 1. garantarea de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea acestora, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a liniilor de finanțare a capitalului de lucru nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Valoarea creditelor de investiții nu poate depasi 10.000.000 lei. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei;
 2. în cazul microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, vor fi acordate garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în procent de maximum 90%, exclusiv dobânzile. comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat. Finantarea este în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

O măsura în premieră este cea de subvenționare în procent de 100% de către Ministerul Finanțelor Publice a dobânzilor pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât cele contractate de microîntreprinderi, cât și de IMM-uri. Facilitatea se aplică de la momentul acordării creditului și până la 31 martie 2021, cu posibilitatea de a se menține și în perioada 2021-2022, în anumite condiții ce vor fi stabilite prin ordonanța de urgență.

Actul normativ nu condiționează IMM-urile care vor să acceseze liniile de credit garantate de stat de obținerea unui certificat de stare de urgență. Totuși, o condiție importantă este ca IMM să nu înregistereze obligații fiscale restante sau ca acestea să facă obiectul refinanțării prin creditul garantat cu garanția de stat.

Creditarea depinde însă în continuare de băncile comerciale, care vor analiza oportunitatea finanțării în funcție de bonitatea împrumutatului și ținând cont de climatul de incertitudine economică din prezent.

Este cu atât mai importantă, intenția comunicată de Banca Națională a României în cursul săptămânii trecute, de revizuire a regulamentelor bancare prudențiale cu impact asupra creditarii.

Mentionăm faptul că mai multe bănci au solicitat BNR modificarea reglementărilor pentru ca facilitățile acordate clienților care întâmpină dificultăţi financiare temporare să nu deterioreze profilul de risc al acestora și aceste împrumuturi să nu intre în categoria creditelor clasificate ca neperformante.