• Măsuri ulterioare reactivării contractelor individuale de muncă, aplicabile angajaților care s-au aflat în șomaj tehnic
 • Așa cum bine știm, pe perioada de urgență, decretate conform Decretului președintelui nr. 195/2020 și prelungită conform Decretului președintelui nr. 240/2020, precum și ulterior, cu titlu general, până la data de 31 mai 2020, angajatorii a căror activitate a fost afectată ca urmare e efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2

  ">
  COVID-19
  RO EN

  Măsuri de sprijinire a angajaților post stare de alertă

  1. Măsuri ulterioare reactivării contractelor individuale de muncă, aplicabile angajaților care s-au aflat în șomaj tehnic

  Așa cum bine știm, pe perioada de urgență, decretate conform Decretului președintelui nr. 195/2020 și prelungită conform Decretului președintelui nr. 240/2020, precum și ulterior, cu titlu general, până la data de 31 mai 2020, angajatorii a căror activitate a fost afectată ca urmare e efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2, cu excepția celor a căror activitate este în continuare supusă restricțiilor, conform legislației aplicabile, au beneficiat, pentru salariații intrați în șomaj tehnic, de un sprijin din partea statului constând în plata unei indemnizații de maximum 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (art. XI alin (1). din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 - OUG 30).

  Începând cu data de 1 iunie 2020, conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (OUG 92), angajatorii ai căror angajați au avut contractele de muncă suspendate din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2 vor beneficia, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare, respectiv de maxim 2.253,053 RON brut.

  Decontarea de mai sus de va face tuturor angajatorilor, ai căror angajați au avut contractelor de muncă suspendate, din inițiativa angajatorului, urmare a efectelor pandemiei, fie că au beneficiat sau nu de sprijin din partea statului în baza OUG 30.

  Condițiile acordării:

  • menținerea raporturilor de muncă cu angajații în cauză, până la data de 31 decembrie 2020, excepție facând lucrătorii sezonieri și situațiile în care încetarea intervene din motive neimputabile angajatorului;

  Nota bene: încetarea contractelor individuale de muncă anterior datei menționate mai sus va atrage restituirea în integralitate a sumelor astfel primite.

  • durata suspendării contractului de muncă, pe perioada stării de urgență sau alertă, să fi depășit 15 zile lucrătoare;
  • acordarea, pe perioada șomajului tehnic, fie din fondul de salarii al angajatorului, fie cu sprijinul statului (cu suplimentarea de către angajator, dacă este cazul), a indemnizației corespunzătoare.

  Procedura acordării:

  • depunerea de către angajatori, ulterior suportării în integralitate a salariilor angajaților ale căror contracte individuale de muncă au fost reactivate, a unei cereri, începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă;

  Nota bene: modelul cererii va fi aprobat prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

  • decontarea în termen de maximum 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii din perioada de raportare pentru care se face solicitarea, prin virament bancar, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, a îndeplinirii condițiilor de acordare.

  Nota bene 1: sumele acordate conform celor de mai sus nu se vor cumula cu alte subvenții acordate conform  Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

  Nota bene 2: cele de mai sus nu se vor aplica instituțiilor și autorităților publice, angajatorii în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

  1. Măsuri menite să reducă rata șomajului

  Tot ulterior datei de 1 iunie, până la data de 31 decembrie 2020, conform OUG 92, încadrarea în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a

  • persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror contracte de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă;
  • cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state și
  • persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani înregistrați ca șomeri în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă,

  va atrage după sine, acordarea, de către stat, pe o perioadă de 12 luni, a unei sume lunare reprezentând 50% din salariul fiecăruia angajatului, dar nu mai mult de 2.500 RON.

  Condiția menținerii raporturilor de muncă cu angajații în cauză, până la data de 31 decembrie 2020 este păstrată.

  Nota bene 1: sumele vor fi acordate conform celor de mai sus pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se vor cumula cu alte subvenții acordate conform  Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

  Nota bene 2: încetarea contractelor individuale de muncă anterior datei menționate mai sus va atrage restituirea în integralitate a sumelor astfel primite.

  Nota bene 3: cele de mai sus nu se vor aplica instituțiilor și autorităților publice, angajatorii în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

  Pentru a putea beneficia de cele de mai sus, angajatorii vor depune, prin mijloace electronice, o cerere în acaest sens, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

  Procedura de acordare a sumelor se va stabili prin ordin al Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.